Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12 N
Odenplan
113 27 Stockholm
Tel. +468-555 352 02
info@bryggarsalen.se

Vårt hållbarhetsarbete


Ett hållbart förhållningssätt genomsyrar hela vår verksamhet och är en del av vår värdegrund. Vi vill i största möjliga mån bidra till en hållbar framtid genom ett starkt miljötänk och hållbara förhållanden till våra kunder, vår personal och till våra besökare. Det ska vara möjligt för dig att använda världens knappa resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt och konsumera med ett gott samvete på Bryggarsalen!
 
Efter att i många år ha satsat på vårt miljöarbete kan vi stolt meddela att Bryggarsalen nu också är en miljömärkt konferensanläggning och certifierad enligt Svanens hårda krav. Läs mer om Svanen.
 
 
 
En sak vi är extra stolta över med vår Svanencertifiering är att vi vid första inspektionen nådde full poäng för vår andel ekologiska råvaror, 39%, något som är ganska ovanligt. Nästa steg är nu att utveckla vårt miljöarbete ytterligare och sätta upp mål för att bli ännu bättre till 2020.

Några ord från vår ägare Studiefrämjandet i Stockholms län om vår Svanencertifiering: ”Att Bryggarsalen har en Svanencertifiering är ett gott bevis på att de ligger i framkant när det gäller miljö och att man arbetar för en hållbar produktion som gör det enklare för både deras kunder och våra medlemsorganisationer, samarbetspartners samt deltagare att välja rätt. Positivt och glädjande och något att vara riktigt stolt över”

Tack för att du väljer en Svanenmärkt konferensanläggning!
 


I vårt dagliga hållbarhetsarbete jobbar vi med att:
• informera och utbilda vår personal för att öka kunskap och engagemang
• informera våra gäster om vårt miljöarbete
• visa hur våra gäster kan vara med och bidra i vårt miljöarbete under sin vistelse
• erbjuda närproducerade och ekologiska alternativ i restaurangen och eftersträvar att öka utbudet
• alltid erbjuda vegetariska alternativ på menyn
• vara noga i urvalet av våra leverantörer
• våra råvaror är noga utvalda ur ett hållbarhetsperspektiv
• i köket alltid försöka ta vara på hela råvaran för att minska svinnet
• vägleda, upplysa och tipsa våra kunder i planeringen av event att välja hållbart

Vi är även certifierade med IACC green star som utvärderas och uppdateras årligen. IACC är en internationell organisation för mötesanläggningar och intressenter inom mötesbranschen. Certifieringens viktigaste hållbarhetspunkter är:
• Utbildning
• Återvinning
• Återanvändning
• Minskad vattenförbrukning
• Energiförbrukning och energibesparing
• Mat och dryck med fokus på hållbarhet


 
Bryggarsalen - Norrtullsgatan 12 N - Odenplan - 113 27 Stockholm - Tel. +468-555 352 02
info@bryggarsalen.se