Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12 N
Odenplan
113 27 Stockholm
Tel. +468-555 352 02
info@bryggarsalen.se

CovidClean certifikat


 
Sedan 22 januari är Bryggarsalen CovidClean certifierade av Safehotels. Certifieringen innebär att vi säkerställt våra rutiner, utrustning och åtgärder för att minska smittspridning av Covid-19 samt att vi är kvalitetssäkrade och granskade av en extern part utifrån en internationell standard. 
 
CovidClean-certifieringen startades av SafeHotels och är en omfattande uppsättning hygienprocedurer och pandemiprotokoll – för att göra det möjligt för hotell och mötesplatser att försäkra gästerna att verksamheten uppfyller nödvändiga standarder. Allt för att ni ska känna er säkra i att ha era trygga möten på vår anläggning.
 
Bryggarsalen har nu blivit CovidClean-certifierade men har ända sedan pandemin startade vidtagit åtgärder för våra gästers säkerhet. Bland annat detta gör vi för att skapa trygga möten för er:

• Vi erbjuder måltider utan buffé. Under obestämd framtid serverar vi färdiga mackor, lunch på tallrik och fikabröd portionerat.
• Handsprit finns utplacerat vid alla allmänna utrymmen såsom vid vatten- och kaffestationer, receptionen och på toaletterna.
• Städning sker med extra noggrannhet och allmänna utrymmen och andra utsatta ytor som receptionsdisk, konferensbord, hissknappar, dörrhandtag och liknande desinficeras minst två gånger extra per dag.
• Vi ser till att vi har kontroll på att alla som jobbar på Bryggarsalen är friska, blir man sjuk stannar man hemma. Vi är ett litet gäng och har för närvarande inget behov av extrapersonal.
• Skyltar i allmänna utrymmen som uppmanar till att hålla avstånd och tvätta samt sprita händerna
 
För mer information om certifieringen > 
 
Välkomna till oss!
När ni är redo är vi redo att ta emot er!
 
Kontakta oss gärna på info@bryggarsalen.se för mer information. Bryggarsalen - Norrtullsgatan 12 N - Odenplan - 113 27 Stockholm - Tel. +468-555 352 02
info@bryggarsalen.se