Galleri
Bryggarsalen konferens, event och konsert

Integritetspolicy

INFORMATION TILL KUND- OCH LEVERANTÖRS- SAMT ÖVRIGA INTRESSENTKONTAKTER
  
Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, email, hemsida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EUs dataförordning (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.Hamburgerbryggeriet AB (nedan kallad Bryggarsalen) behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn finns till för att förklara vilken sorts data som behandlas, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Bryggarsalens administrations- och bokningssystem. Personuppgifter behandlas också i Bryggarsalen applikationer, plattformar i sociala medier och på hemsidan bryggarsalen.se. Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer, kunder och gäster.
 
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.
 
Bryggarsalen behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med kunder, gäster, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten. Personuppgifter används även för att marknadsföra tjänster i digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.
 
Bryggarsalen behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa, fackförening och religiös åskådning anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke.
 
Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.
 
Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin.
 
För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vår företrädare för GDPR. Mejla oss på info@bryggarsalen.se  

 


 
 

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!  »


Läs vårt senaste nyhetsbrev »

Läs om vad som händer på scenen »
Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12 N
Odenplan
Stockholm
Tel. +468-555 352 02,
info@bryggarsalen.se
  

                                            
  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!  »


Läs vårt senaste nyhetsbrev »

Läs om vad som händer på scenen »Bryggarsalen
Norrtullsgatan 12N
Odenplan
Stockholm
Tel. 08-555 352 02,
info@bryggarsalen.se